Phân tích xử lý dữ liệu camera sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo
Phân tích xử lý dữ liệu camera sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo
Giới thiệu
VA - Video Analysis là hệ thống phân tích video tích hợp các thuật toán phân tích hình ảnh, thuật toán học sâu cho phép theo dõi thời gian thực dữ liệu hình ảnh từ camera từ đó phát hiện các sự kiện lưu lại video tóm tắt và sinh cảnh báo cho người quản trị hệ thống để từ đó đưa ra các quyết định xử lý kịp thời.
Kiến trúc hệ thống
AI View cung cấp giải pháp hệ thống đầy đủ bao gồm camera, hệ thống quản lý camera VMS, hệ thống phân tích hình ảnh VA với tính nhất quán, hoàn thiện, ngoài ra còn có độ linh hoạt và tương thích cao. Do vậy khách hàng có thể tận dụng các camera, hệ thống sẵn có.
Tính năng
Face recognition
Nhận diện khuôn mặt
Intrusion detection
Phát hiện xâm nhập
People counting
Đếm người
ANPR
Nhận diện biển số
Object classification
Phân loại đối tượng
Fire detection
Nhận diện đám cháy
Social distancing
Khoảng cách xã hội
Face mask detection
Nhận diện người đeo
khẩu trang
Giải pháp
Đô thị thông minh
Bãi đỗ xe thông minh
Ngôi nhà thông minh
Bệnh viện thông minh
Trường học thông minh
Văn phòng thông minh
Cửa hàng thông minh