Bộ lọc đang trống
Dome
 • Trong nhà/ngoài trời
 • Face Mask Detection, Face recognition, Human Detection, Intelligence Transport System, Fire Detection,Social Distancing
 • 8MP
 • 2x
 • IP66/IK10
 • 1GB RAM, 8GB Flash
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • Face Mask Detection, Face recognition, Human Detection, Intelligence Transport System, Fire Detection,Social Distancing
 • 8MP
 • 2x
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • Face Mask Detection, Face recognition, Human Detection, Intelligence Transport System, Fire Detection,Social Distancing
 • 8MP
 • 2x
 • IP66/IK10
 • 1GB RAM, 8GB Flash
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • Face Mask Detection, Face recognition, Human Detection, Intelligence Transport System, Fire Detection,Social Distancing
 • 8MP
 • 2x
 • IP66/IK10
 • 1GB RAM, 8GB Flash
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • Face recognition, Human detection
 • 2MP
 • Không hỗ trợ
 • IP66/IK10
 • 1GB RAM, 8GB Flash
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • Face recognition, Human detection
 • 2MP
 • Không hỗ trợ
 • IP66/IK10
 • 1GB RAM, 8GB Flash
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • Face Mask Detection, Face recognition, Human Detection, Intelligence Transport System, Fire Detection,Social Distancing
 • 8MP
 • 2x
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • Face Mask Detection, Face recognition, Human Detection, Intelligence Transport System, Fire Detection,Social Distancing
 • 8MP
 • 3x
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • Face Mask Detection, Face recognition, Human Detection, Intelligence Transport System, Fire Detection,Social Distancing
 • 8MP
 • 3x
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • Face Mask Detection, Face recognition, Human Detection, Intelligence Transport System, Fire Detection,Social Distancing
 • 8MP
 • 2x
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • Face recognition, Human detection
 • 2MP
 • Không hỗ trợ
 • IP66/IK10
 • 1GB RAM, 8GB Flash
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • Face recognition, Human detection
 • 2MP
 • Không hỗ trợ
 • IP66/IK10
 • 1GB RAM, 8GB Flash
Thêm để so sánh
Bullet
 • Chuyên dụng cho đường cao tốc
 • Face Mask Detection, Face recognition, Human Detection, Intelligence Transport System, Fire Detection,Social Distancing
 • 2MP
 • 33x
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • Face Mask Detection, Face recognition, Human Detection, Intelligence Transport System, Fire Detection,Social Distancing
 • 8MP
 • 3x
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • An ninh ngoài trời, Bãi đậu xe thông minh, Cảnh báo an toàn, Cảnh báo vi phạm pháp luật, Giao thông, Đường cao tốc, Giám sát tòa nhà
 • Face Mask Detection, Face recognition, Human Detection, Intelligence Transport System, Fire Detection,Social Distancing
 • 8MP
 • 2x
 • IP66/IK10
 • 1GB RAM, 8GB Flash
Thêm để so sánh
 • Văn phòng giám sát, Trung tâm mua sắm, Trường học, Bãi đậu xe thông minh, Ngoài trời / Trong nhà, Giám sát góc rộng, Giám sát giao thông…
 • Face Mask Detection, Face recognition, Human Detection, Intelligence Transport System, Fire Detection,Social Distancing
 • 8MP
 • 3x
 • IP66/IK10
 • 4GB RAM, 64GB Flash
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • Face Mask Detection, Face recognition, Human Detection, Intelligence Transport System, Fire Detection,Social Distancing
 • 8MP
 • 2x
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • Face recognition, Human detection
 • 2MP
 • Không hỗ trợ
 • IP66/IK10
 • 1GB RAM, 8GB Flash
Thêm để so sánh
 • Văn phòng, Trung tâm mua sắm, Trường học, Bãi đậu xe thông minh, Ngoài trời / Trong nhà
 • Face recognition, Human detection
 • 2MP
 • Không hỗ trợ
 • IP66/IK10
 • 1GB RAM, 8GB Flash
Thêm để so sánh
 • Chuyên dụng cho đường cao tốc
 • Face Mask Detection, Face recognition, Human Detection, Intelligence Transport System, Fire Detection,Social Distancing
 • 2MP
 • 33x
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • Face Mask Detection, Face recognition, Human Detection, Intelligence Transport System, Fire Detection,Social Distancing
 • 8MP
 • 3x
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • Face Mask Detection, Face recognition, Human Detection, Intelligence Transport System, Fire Detection,Social Distancing
 • 8MP
 • 2x
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • Face Mask Detection, Face recognition, Human Detection, Intelligence Transport System, Fire Detection,Social Distancing
 • 8MP
 • 3x
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • Face Mask Detection, Face recognition, Human Detection, Intelligence Transport System, Fire Detection,Social Distancing
 • 8MP
 • 2x
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • Face recognition, Human detection
 • 2MP
 • Không hỗ trợ
 • IP66/IK10
 • 1GB RAM, 8GB Flash
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • Face recognition, Human detection
 • 2MP
 • Không hỗ trợ
 • IP66/IK10
 • 1GB RAM, 8GB Flash
Thêm để so sánh
PTZ
 • PTZ chuyên dụng cao cấp
 • Face Mask Detection, Face recognition, Human Detection, Intelligence Transport System, Fire Detection,Social Distancing
 • 2MP
 • 33x
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
AI Box
 • AI xử lý hình ảnh 24 Kênh
 • Face Mask Detection, Face recognition, Human Detection, Intelligence Transport System, Fire Detection,Social Distancing
 • 8GB RAM, 16GB Flash SD Card, external, up to 256G
Thêm để so sánh
 • Indoor/Outdoor Camera
 • AI xử lý hình ảnh 4 Kênh
 • Face Mask Detection, Face recognition, Human Detection, Intelligence Transport System, Fire Detection,Social Distancing
 • 8GB RAM, 16GB Flash SD Card, external, up to 256G
Thêm để so sánh