Bộ lọc đang trống
Dome
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 8MP/30fps, H.264/H.265
 • Zoom quang 3x
 • IR 30m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 8MP/30fps, H.264/H.265
 • Zoom quang 2x
 • IR 30m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 8MP/30fps, H.264/H.265
 • Zoom quang 3x
 • IR 20m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 8MP/30fps, H.264/H.265
 • Zoom quang 2x
 • IR 20m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 2MP/30fps, H.264/H.265
 • IR 30m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 2MP/30fps, H.264/H.265
 • IR 30m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
Bullet
 • Chuyên dụng cho đường cao tốc
 • 2MP/30fps, H.264/H.265
 • Zoom quang 33x
 • IR 350m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 8MP/30fps, H.264/H.265
 • Zoom quang 3x
 • IR 50m
 • IP67/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 8MP/30fps, H.264/H.265
 • Zoom quang 2x
 • IR 50m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 8MP/30fps, H.264/H.265
 • Zoom quang 3x
 • IR 30m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 8MP/30fps, H.264/H.265
 • Zoom quang 2x
 • IR 30m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 2MP/30fps, H.264/H.265
 • IR 30m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 2MP/30fps, H.264/H.265
 • IR 30m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
PTZ
 • PTZ chuyên dụng cao cấp
 • 2MP/30fps, H.264/H.265
 • Zoom quang 33x
 • IR 200m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
Multisensor
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 20MP/30fps, H.264/H.265
 • Optical Zoom 2x
 • Sensor 1/2.8"" x4
 • IR 20m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
Fisheye
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 8MP/30fps, H.264/H.265
 • IR 15m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 5MP/30fps, H.264/H.265
 • IR 10m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh