Bộ lọc đang trống
Dome
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 8MP
 • 2x
 • 30m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 8MP
 • 2x
 • 20m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 8MP
 • 2x
 • 20m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 2MP
 • Không hỗ trợ
 • 30m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 2MP
 • Không hỗ trợ
 • 30m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 8MP
 • 2x
 • 30m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 8MP
 • 3x
 • 30m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 8MP
 • 3x
 • 20m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 8MP
 • 2x
 • 20m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 2MP
 • Không hỗ trợ
 • 30m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 2MP
 • Không hỗ trợ
 • 30m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
Bullet
 • Indoor/Outdoor Camera
Thêm để so sánh
 • Indoor/Outdoor Camera
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 8MP
 • 2x
 • 30m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Chuyên dụng cho đường cao tốc
 • 2MP
 • 33x
 • 350m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 8MP
 • 3x
 • 50m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 8MP
 • 2x
 • 50m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 8MP
 • 3x
 • 30m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 8MP
 • 2x
 • 30m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 2MP
 • Không hỗ trợ
 • 30m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 2MP
 • Không hỗ trợ
 • 30m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Chuyên dụng cho đường cao tốc
 • 2MP
 • 33x
 • 30m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 8MP
 • 3x
 • 50m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 8MP
 • 2x
 • 50m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 8MP
 • 3x
 • 30m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 8MP
 • 2x
 • 30m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 2MP
 • Không hỗ trợ
 • 30m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
 • Trong nhà/ngoài trời
 • 2MP
 • Không hỗ trợ
 • 30m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
PTZ
 • PTZ chuyên dụng cao cấp
 • 2MP
 • 33x
 • 200m
 • IP66/IK10
Thêm để so sánh
AI Box
 • Indoor/Outdoor Camera
 • AI xử lý hình ảnh 4 Kênh
Thêm để so sánh