Cửa hàng thông minh
Giải pháp cửa hàng thông minh
Kinh doanh một cách hiệu quả dựa trên công nghệ AI
Cửa hàng thông minh
Giải pháp cửa hàng thông minh
Kinh doanh một cách hiệu quả dựa trên công nghệ AI
Giới thiệu
Giải pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong việc quản lý, vận hành của các Cửa hàng, Siêu thị…. AiView cung cấp công cụ phân tích toàn diện, liên tục dành cho các nhà quản lý vận hành. Qua đó theo dõi và phân tích nhanh chóng, hiệu quả các thông tin: Khách hàng, Doanh thu, Hàng hóa, Hệ thống website…
 
Bộ giải pháp bao gồm: Camera AI View, Hệ thống quản lý CameraVMS, Hệ thống phân tích hình ảnh VA cho hình ảnh chất lượng cao, chính xác và linh hoạt. Do đó, khách hàng có thể tận dụng các camera cũ và tích hợp dễ dàng vào hệ thống sẵn có.