Ngôi nhà an toàn
Giải pháp Ngôi nhà an toàn giúp nâng cao đời sống tiện ích của
người dân, đảm bảo an ninh khu vực một cách tuyệt đối.
Ngôi nhà an toàn
Giải pháp Ngôi nhà an toàn giúp nâng cao đời sống tiện ích của
người dân, đảm bảo an ninh khu vực một cách tuyệt đối.
Giới thiệu
Ngôi nhà an toàn là hệ thống sử dụng Camera AI công nghệ trí tuệ nhân tạo trong việc giám sát, đảm bảo an ninh an toàn cho ngôi nhà của bạn.
 
Bộ giải pháp bao gồm: Camera AI View, Hệ thống quản lý CameraVMS, Hệ thống phân tích hình ảnh VA cho hình ảnh chất lượng cao, chính xác và linh hoạt. Do đó, khách hàng có thể tận dụng các camera cũ và tích hợp dễ dàng vào hệ thống sẵn có.