Đô thị thông minh
Giải pháp Đô thị thông minh
Giám sát an ninh đô thị một cách toàn diện
Đô thị thông minh
Giải pháp Đô thị thông minh
Giám sát an ninh đô thị một cách toàn diện
Giới thiệu
Giải pháp tổng thể sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản lý, vận hành đô thị với quy mô lớn. Giúp việc điều hành đô thị được thực hiện một cách tập trung, đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực như: Giao thông thông minh, Văn phòng thông minh, Trường học, Bệnh viện thông minh, Bãi đỗ xe thông minh…
 
Bộ giải pháp bao gồm: Camera AI View, Hệ thống quản lý CameraVMS, Hệ thống phân tích hình ảnh VA cho hình ảnh chất lượng cao, chính xác và linh hoạt. Do đó, khách hàng có thể tận dụng các camera cũ và tích hợp dễ dàng vào hệ thống sẵn có.