Bệnh viện thông minh
Giải pháp Bệnh viện thông minh
Quản lý giám sát bệnh viện một cách thông minh, hiệu quả
Bệnh viện thông minh
Giải pháp Bệnh viện thông minh
Quản lý giám sát bệnh viện một cách thông minh, hiệu quả
Giới thiệu
Giải pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong vận hành và quản lý Bệnh viện, Các cơ sở y tế, khám chữa bệnh. Giúp quản lý cơ sở vật chất, tài sản một cách thông minh, linh hoạt, giảm tải cho cán bộ quản lý, nhân viên y tế, tối ưu hóa các quy trình chăm sóc bệnh nhân, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh.
 
Bộ giải pháp bao gồm: Camera AI View, Hệ thống quản lý CameraVMS, Hệ thống phân tích hình ảnh VA cho hình ảnh chất lượng cao, chính xác và linh hoạt. Do đó, khách hàng có thể tận dụng các camera cũ và tích hợp dễ dàng vào hệ thống sẵn có.