Văn phòng thông minh
Giải pháp văn phòng thông minh
Quản lý giám sát văn phòng một cách thông minh, hiệu quả
Văn phòng thông minh
Giải pháp văn phòng thông minh
Quản lý giám sát văn phòng một cách thông minh, hiệu quả
Giới thiệu
Giải pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản lý, điều hành Văn phòng, Các công ty, cơ sở kinh doanh, sản xuất. Hệ thống quản lý, giám sát việc: Ra vào, Chấm công, Quản lý tài sản… Giúp cơ quan, Doanh nghiệp quản lý nhân lực một cách hiệu quả, thông minh, đảm bảo an ninh, an toàn.
 
Bộ giải pháp bao gồm: Camera AI View, Hệ thống quản lý CameraVMS, Hệ thống phân tích hình ảnh VA cho hình ảnh chất lượng cao, chính xác và linh hoạt. Do đó, khách hàng có thể tận dụng các camera cũ và tích hợp dễ dàng vào hệ thống sẵn có.