Văn phòng thông minh
Giải pháp Tòa nhà, văn phòng thông minh
Quản lý giám sát tòa nhà một cách thông minh, hiệu quả
Văn phòng thông minh
Giải pháp Tòa nhà, văn phòng thông minh
Quản lý giám sát tòa nhà một cách thông minh, hiệu quả
Giới thiệu
Giải pháp tòa nhà, văn phòng thông minh của AI View tận dụng công nghệ phân tích hình ảnh thông minh để quản lý tòa nhà một cách hiệu quả, mang lại an toàn cho mọi người. Kiểm soát ra vào, chấm công và quản lý tài sản… có thể dễ dàng được tích hợp với hệ thống sẵn có của công ty.
AI View cung cấp giải pháp hệ thống đầy đủ bao gồm camera, hệ thống quản lý camera VMS, hệ thống phân tích hình ảnh VA với tính nhất quán, hoàn thiện, ngoài ra còn có độ linh hoạt và tương thích cao. Do vậy khách hàng có thể tận dụng các camera, hệ thống sẵn có.