Trường học thông minh
Giải pháp Trường học thông minh
Quản lý trường học một cách thông minh, hiệu quả
Trường học thông minh
Giải pháp Trường học thông minh
Quản lý trường học một cách thông minh, hiệu quả
Giới thiệu
Giải pháp Trường học thông minh mà AI View mang lại không chỉ giúp nhà trường quản lý học sinh hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục, mà còn đảm bảo an toàn cho trường học.
AI View cung cấp giải pháp hệ thống đầy đủ bao gồm camera, hệ thống quản lý camera VMS, hệ thống phân tích hình ảnh VA với tính nhất quán, hoàn thiện, ngoài ra còn có độ linh hoạt và tương thích cao. Do vậy khách hàng có thể tận dụng các camera, hệ thống sẵn có.