Liên hệ bán hàng
1. Bkav Corporation – HQ
Địa chỉ: Toà nhà Bkav, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84-24 3763 2552
Email: aiview@bkav.com
2. Bkav USA
Địa chỉ: 10606 Camino Ruiz, Ste 8-308, San Diego, California 92126, U.S.A
Điện thoại: +1 (858) 6927845
Email: tommy.le@bkav-us.com
3. Distributor USA
Sufian Munir Inc. DBA Clary Business Machines
Địa chỉ: 8170 Miramar Road, San Diego, CA 92126
Điện thoại: 858-552-0290
Email: sales@claryco.com
Liên hệ trực tuyến
Liên hệ