Đô thị thông minh
Giải pháp Đô thị thông minh
Quản lý thông minh, hiệu quả mang lại an toàn cho người dân
Đô thị thông minh
Giải pháp Đô thị thông minh
Giám sát an ninh đô thị một cách toàn diện
Giới thiệu
Các giải pháp của AI View Smart City cung cấp cho các đơn vị quản lý đô thị một phương thức giám sát tập trung, hiệu quả trên quy mô lớn bằng việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến. Giải pháp Đô thị thông minh của AI View đã được triển khai trong nhiều dự án thành phố mang đến hiệu quả vượt trội trong quản lý giao thông và an toàn xã hội.
AI View cung cấp giải pháp hệ thống đầy đủ bao gồm camera, hệ thống quản lý camera VMS, hệ thống phân tích hình ảnh VA với tính nhất quán, hoàn thiện, ngoài ra còn có độ linh hoạt và tương thích cao. Do vậy khách hàng có thể tận dụng các camera, hệ thống sẵn có.