Cửa hàng thông minh
Giải pháp cửa hàng thông minh
Kinh doanh một cách hiệu quả dựa trên công nghệ AI
Cửa hàng thông minh
Giải pháp cửa hàng thông minh
Kinh doanh một cách hiệu quả dựa trên công nghệ AI
Giới thiệu
Giải pháp Cửa hàng thông minh của AI View cung cấp một công cụ phân tích toàn diện, real-time dành cho các nhà quản lý vận hành và bán lẻ đa cửa hàng. Với sự kết hợp dữ liệu phân tích tương quan camera và IoT để lưu trữ tổng quan hoạt động của lưu lượng truy cập, người mua hàng, doanh thu và hàng tồn kho, AI camera sẽ cung cấp dữ liệu hữu ích cho ra những chiến lược kinh doanh , quản lý nhân sự hiệu quả hơn.
AI View cung cấp giải pháp hệ thống đầy đủ bao gồm camera, hệ thống quản lý camera VMS, hệ thống phân tích hình ảnh VA với tính nhất quán, hoàn thiện, ngoài ra còn có độ linh hoạt và tương thích cao. Do vậy khách hàng có thể tận dụng các camera, hệ thống sẵn có.