Bệnh viện thông minh
Giải pháp Bệnh viện thông minh
Quản lý giám sát bệnh viện một cách thông minh, hiệu quả
Bệnh viện thông minh
Giải pháp Bệnh viện thông minh
Quản lý giám sát bệnh viện một cách thông minh, hiệu quả
Giới thiệu
Giải pháp giám sát an ninh bệnh viện của AI View tận dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để quản lý bệnh nhân, giường bệnh và tài sản một cách toàn diện. Giải pháp giúp kết nối các phương tiện truyền thống với IoT để tối ưu hóa các quy trình chăm sóc bệnh nhân, nâng cao chất lượng trải nghiệm dịch vụ và mang lại hiệu quả trong việc điều hành bệnh viện.
AI View cung cấp giải pháp hệ thống đầy đủ bao gồm camera, hệ thống quản lý camera VMS, hệ thống phân tích hình ảnh VA với tính nhất quán, hoàn thiện, ngoài ra còn có độ linh hoạt và tương thích cao. Do vậy khách hàng có thể tận dụng các camera, hệ thống sẵn có.